Kvantitativ analyse af påvirkning med simulering

Denne side illustrerer hvordan HUGIN Web Service API kan benyttes til at opbygge et brugergrænseflade til en model for risikoledelse hos en svineproducent.

Siden illustrerer en kvantitativ analyse af en række faktorers påvirkning af budgettets driftsresultat efter finansiering med mulighed for at simulere en frekvensfordeling over driftsresultat efter finansiering.

Budgettal

Indtast driftsresultat efter finansieing (budget)

Systemvariable

Driftledelsesniveau
Ansat nye medarbejdere?

Risikoreducerende instrumenter

Vælg instrument og indtast omkostning for implementering

Risikofaktor Implementing Omkostning
Indkøbspris for foder
Afregningspris for korn
Afregningspris for svin

Forventet økonomisk påvirkning af driftsresultat (Budget)

Resultat efter finansiering (under scenarie) hvilket svarer til en ændring i forventet resultat på procent i forhold til budgettet (før omkostninger til risikoreducerende tiltag).

Resultat efter finansiering (under scenarie og efter omkostninger) .

Simulering af forventet økonomisk påvirkning af driftsresultat (Budget)

Ved brug af Monte Carlo simulering i den underliggende model er det muligt at bestemme en frekvensfordeling over resultat efter finansiering (under det tiltastede scenarie).


Resultatet vises i figuren ovenfor efter tryk på Simulate knappen. Figuren vil vise en frekvensfordeling over resultat efter finansiering. For hver sample vil modellen beregne en værdi for resultat efter finansiering. Frekvensfordelingen bestemmes ved at opdele spændet mellem den mindste og største værdi i 7 lige store intervaller og tælle antallet af værdier i hvert interval. Det genereres 10000 værdier ved hver simulering.

Ansvarsfraskrivelse
HUGIN EXPERT A/S giver adgang til at benytte dette website på følgende vilkår og betingelser: eget ansvar.

Site Map Powered by gp|Easy CMS