Eksempler på beslutningsstøtte i.f.m. risikoledelse

Her er en liste af eksempler på anvendelsen af Bayesianske net og influensdiagrammer til beslutningsstøtte i.f.m. risikoledelse hos den enkelte svineproducent.

  • Et simpelt eksempel, der illustrerer hvordan man kan opbygge en enkel brugergrænseflade til en model for risikoledelse hos en svineproducent. Påvirkningen af resultatet angives kvalitativt.
  • En udvidelse af det simple eksempel, som illustrerer hvordan man kan opbygge en enkel brugergrænseflade med understøttelse af scenarieanalyse til en model for risikoledelse hos en svineproducent.
  • En alternativ brugergrænseflade til den simple model hvor påvirkning angives kvantitativt.
  • En mere avanceret brugergrænseflade til den simple model hvor påvirkning angives kvantitativt med mulighed for simulering.

Siden vil løbende blive udvidet med flere og andre eksempler på anvendelsen af Bayesianske net til beslutningsstøtte vedrørende risikostyring.

Ansvarsfraskrivelse
HUGIN EXPERT A/S giver adgang til at benytte dette website på følgende vilkår og betingelser: eget ansvar.

Site Map Powered by gp|Easy CMS