Risikoledelse i en foranderlig verden

Projektet Risikoledelse i en foranderlig verden har fokus på at udvikle et værktøj til risikoledelse i svineproduktion. Risikoledelsen tager udgangspunkt i Forventet resultat efter finansiering for virksomhedens budget og en kortlægning af de risikofaktorer, som kan have indflydelse på forventet resultat. Kortlægning af risikofaktorerne foretages af landmandens rådgiver i samarbejde med landmanden.

Formålet med projektet er at udvikle en web-baseret løsning til finansiel risikohåndtering på virksomhedsniveau ved hjælp af bayesianske netværksmodeller. Et bayesiansk netværk er en grafisk model, som beskriver en række betingede afhængigheder og uafhængigheder, hvor styrken af afhængighederne specificeres ved hjælp af betingede sandsynlighedsfordelinger. Målet er at udvikle forskellige modeller for forskellige virksomhedstyper med svineproduktion.

De bayesianske netværksmodeller for risikoledelse konstrueres på baggrund af de identificerede risikofaktorer og deres sammenhænge og kvantificeres ud fra historiske data, litteraturen samt ekspertviden og erfaring. Det bayesianske netværk vil kombinere forskellige videnskilder i en enkelt model, som vil give et helhedsbillede af risikofaktorerne. Et bayesiansk netværk skræddersyet til den enkelte type landmand kan benyttes til at håndtere risiko ved at udføre en række analyser på baggrund af observationer og scenarier. På den baggrund får landmanden en bedre forståelse for de enkelte risikofaktorers påvirkning af forventet resultat samt en forståelse for deres interaktion. Det kan danne grundlag for beslutninger om forskellige former for risikoafdækning eller ej.

Projektet er eksternt finansieret af Norma og Frode S. Jacobsens Fond og Nordea Bank Fonden. Projektleder er Mogens Lund, Fødevare økonomisk institut, Københavns Universitet.

Under menupunktet Eksempler kan man finde forskellige eksempler beslutningsstøtte i forbindelse med risikoledelse i en foranderlig verden.

HUGIN EXPERT A/S is a software company founded in 1989. HUGIN is the leading provider of software for advanced decision support based on complex statistical models, Bayesian Networks (BN). For more than two decades we have developed tools and software utilizing BN-technology, and our software products are used in decision support, medical diagnostics, troubleshooting, risk analysis and safety assessment.

Please visit the official company web site: www.hugin.com

Ansvarsfraskrivelse
HUGIN EXPERT A/S giver adgang til at benytte dette website på følgende vilkår og betingelser: eget ansvar.

Site Map Powered by gp|Easy CMS