Kvantitativ analyse af påvirkning

Denne side illustrerer hvordan HUGIN Web Service API kan benyttes til at opbygge et brugergrænseflade til en model for risikoledelse hos en svineproducent.

Siden illustrerer en kvantitativ analyse af en række faktorers påvirkning af budgettets driftsresultat efter finansiering.

Budgettal

Indtast driftsresultat efter finansieing (budget)

Systemvariable

Driftledelsesniveau
Ansat nye medarbejdere?

Risikoreducerende instrumenter

Vælg instrument og indtast omkostning for implementering
Indkøbspris for foder
Afregningspris for korn
Afregningspris for svin

Forventet økonomisk påvirkning af driftsresultat (Budget)

Resultat efter finansiering (under scenarie) hvilket svarer til en ændring i forventet resultat på procent i forhold til budgettet.

Ansvarsfraskrivelse
HUGIN EXPERT A/S giver adgang til at benytte dette website på følgende vilkår og betingelser: eget ansvar.

Site Map Powered by gp|Easy CMS