Modeller

Her kan findes model til risikoledelse med fokus på resultatet efter finansiering, som dækker forskellige typer af svineproducenter. Samme model benyttes altså til forskellige typer af producenter. Modellen dækker smågrise producenter, slagtesvin producenter samt integreret produktion. Det er derfor vigtigt at vælge passende værdier for system variable.

Ansvarsfraskrivelse
HUGIN EXPERT A/S giver adgang til at benytte dette website på følgende vilkår og betingelser: eget ansvar.

Site Map Powered by gp|Easy CMS