Model til risikoledelse i en svineproduktion

 

Denne side udgør brugergrænsefladen til en model for risikoledelse i en svineproduktion.

Indtast navne

Landmand
Konsulent

Systemvariable

Vælg værdier for systemvariable nedenfor.

Variabel Værdi ttttttttttt Variabel Værdi
Hjælp

Budgettal

Indtast budgettal nedenfor.
Budgetpost Budgettal
a
a

Køb og salg

Indtast strategi for køb og salg som forudsat i budgettet. Gå herefter til Risikostyring for at indtaste risikostyringsinstrumenter og kalibrere modellen.
Produkt Faktisk Alternativ
Spot Fast Spot Fast
Salg af korn
- Januar Summen af de otte andele i h.h.v. Faktisk og Alternativ skal være 1
- Marts
- Maj
- November
Salg af raps Summen af de to andele i h.h.v. Faktisk og Alternativ skal være 1
- August
Køb af foderkorn
- Januar Summen af de otte andele i h.h.v. Faktisk og Alternativ skal være 1
- Marts
- Maj
- November
Køb af tilskudsfoder
- Januar Summen af de otte andele i h.h.v. Faktisk og Alternativ skal være 1
- Marts
- Maj
- November
Køb af fuldfoder
- Januar Summen af de otte andele i h.h.v. Faktisk og Alternativ skal være 1
- Marts
- Maj
- November
Pulje Beregnet Pulje Beregnet Summen af de to andele i h.h.v. Faktisk og Alternativ skal være 1
Handel med smågrise
Bemærk: Før kalibrering skal værdierne for Faktisk og Alternativ være ens og i henhold til forudsætningerne i budgettet. Efter kalibrering (under Risikostyring) kan man indtaste alternative værdier for Alternativ og se effekten som resultatet af en simulation under Simulering.

Risikostyring

Vælg instrument svarende til implementering af risikostyringstiltag. Bemærk at der er mulighed for at sammenligne to forskellige scenarier.
Instrument (indtast andele) Faktisk Alternativ
Sec Max Opti (dækning af kornsalg)
- Januar Summen af de fire andele i h.h.v. Faktisk og Alternativ må maksimalt være 1
- Marts
- Maj
- November
Sec Max Opti (dækning af rapssalg)
- August Tallet må maksimalt være 1
Conf Max Opti (dækning af kornkøb)
- Januar Summen af de fire andele i h.h.v. Faktisk og Alternativ må maksimalt være 1
- Marts
- Maj
- November
Conf Max Opti (dækning af sojakøb)
- Januar Summen af de fire andele i h.h.v. Faktisk og Alternativ må maksimalt være 1
- Marts
- Maj
- November
Hjælp

Forud for første simulering skal modellen kalibreres til de i budgettet forudsatte køb og salg samt risikostyring. Dette gøres ved at indtaste de i budgettet forudsatte andele (decimaltal) af de pågældende risikostyringsinstrumenter, både i de to kolonner under FAKTISK og i de to kolonner under ALTERNATIV samt under fanen Køb og salg. Herefter trykkes på Kalibrer-knappen. Inden der kalibreres skal ALTERNATIV og FAKTISK have samme værdier. Det gælder både Risikostrying samt Køb og salg. Herefter kalibreres en gang og kun en gang. Modellen bliver nu kalibreret, og herefter kan man indtaste alternative instrumenter og/eller Køb og samt for derefter afprøve de to alternativer under siden Simulering.

Udfyld skema med tal fra budget inden der kalibreres. Kalibrer kun en gang.

Når værdierne for systemvariable og budgettal er indtastet, skal der kun kaliberes en gang.

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat (under scenarie Faktisk) hvilket svarer til en afvigelse fra budget på .

Økonomisk resultat (under scenarie Alternativ) hvilket svarer til en afvigelse fra budget på .

Hjælp

Simulering af økonomisk resultat

Ved brug af Monte Carlo simulering i den underliggende model er det muligt at bestemme frekvensfordelinger for økonomisk resultat under det indtastede og det alternative scenarie.

Faktisk Alternativ

Hvis du kun ser røde kasser, skal du bruge en nyere browser.

Resultatet vises i figuren ovenfor efter tryk på Simulering knappen. Figuren vil vise en frekvensfordeling over økonomisk resultat. For hver sample vil modellen beregne en værdi for økonomisk resultat. Frekvensfordelingen bestemmes ved at opdele spændet mellem den mindste og største værdi i 50 intervaller og tælle antallet af værdier i hvert interval. Opdelingen i intervaller tager udgangspunkt i den kritiske værdi og intervaller under den kritiske værdi er røde. Der genereres 10000 værdier ved hver simulering hvor de 100 største og laveste værdier fjernes.

Hjælp

Man kan vælges mellem forskellige illustrationer af data nedenfor.

Notater

Indtast notater i forbindelse med analysen nedenfor.

Brug knapperne nedenfor til henholdsvis at gemme og hente data fra fil.

Vælg først hvilken fil, der skal hentes, og tryk herefter på knappen til højre for at indlæse filen.

 

Ansvarsfraskrivelse
HUGIN EXPERT A/S giver adgang til at benytte dette website på følgende vilkår og betingelser: eget ansvar.

Site Map Powered by gp|Easy CMS