Risikoledelse i en foranderlig verden - Større budgetsikkerhed gennem aktiv risikostyring

Projektet Risikoledelse i en foranderlig verden har fokus på at udvikle et værktøj til risikoledelse i svineproduktion. Risikoledelsen tager udgangspunkt i Forventet resultat efter finansiering for virksomhedens budget og en kortlægning af de risikofaktorer, som kan have indflydelse på forventet resultat. Kortlægning af risikofaktorerne foretages af landmandens rådgiver i samarbejde med landmanden.

De bayesianske netværksmodeller for risikoledelse konstrueres på baggrund af de identificerede risikofaktorer og deres sammenhænge og kvantificeres ud fra historiske data, litteraturen samt ekspertviden og erfaring. Det bayesianske netværk vil kombinere forskellige videnskilder i en enkelt model, som vil give et helhedsbillede af risikofaktorerne. Et bayesiansk netværk skræddersyet til den enkelte type landmand kan benyttes til at håndtere risiko ved at udføre en række analyser på baggrund af observationer og scenarier. På den baggrund får landmanden en bedre forståelse for de enkelte risikofaktorers påvirkning af forventet resultat samt en forståelse for deres interaktion. Det kan danne grundlag for beslutninger om forskellige former for risikoafdækning eller ej.

Her kan man hente en pjece om RiBAY.

Er du ny bruger bør du starte med at læse Kom Godt Igang.

Er du erfarn bruger bør kan du gå direkte til risikostyring.

Under menupunktet Eksempler kan man finde forskellige eksempler beslutningsstøtte i forbindelse med risikoledelse i en foranderlig verden.

Ansvarsfraskrivelse
HUGIN EXPERT A/S giver adgang til at benytte dette website på følgende vilkår og betingelser: eget ansvar.

Site Map Powered by gp|Easy CMS